Economistes i neuròlegs

Tinc amics que investiguen en el camp de la neurologia i d’altres en el de l’economia. Els neuròlegs em diuen que els sobren dades per fer estudis. Els economistes em diuen que els és difícil obtenir dades, que són un be preuat i que el seu mercadeig desencadena a vegades conductes reprovables. Deixo per a…

Compartir ho tenim a la sang

Un amic productor de cinema, que es dedica a buscar diners per aixecar projectes, em va dir sobre un disc d’algú molt proper: “És molt bo, t’ho passo i t’ho copies”. No i podem fer res, tenim a la sang les ganes de compartir cultura, coneixement i plaer. És una reacció que va més enllà…

Economia fractal

El món és fractal. Les mateixes lleis de la física apliquen a escala atòmica i sideral. La gravetat tracta  de la mateixa manera un àtom i una galàxia. Diferenciar la ciència econòmica en micoroeconomia i macroeconomia penso que és un error. De lluny desapareixen els problemes individuals, les cares de la gent. El deute i…

Pares i fills

Comprovo que quan un nen té tres anys ja té ben marcats el seu caràcter i les seves potencialitats. La clau de l’educació són aquests tres primers anys. Però quan sigui gran no retindrà quasi cap record d’aquest període. Dit d’un altra manera, pots haver estat el millor pare del món del teu fill quan…

No m’agraden els renecs

No m’agraden els renecs, els insults, les paraules malsonants. Penso que són una forma d’agressivitat del llenguatge. Penso que denoten falta de recursos verbals i no verbals més rics per aconseguir posar èmfasi. Penso que empobreixen el discurs perquè són un comodí que substitueixen moltes paraules. Reconec que també és una cosa cultural. No en…